ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๖ หลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดคัดลายมือ ซึ่งจัดโดยชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรี

 

1-2345678

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น