ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติสถานศึกษา และครูดีเด่นด้านต่าง ๆ ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น