ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม” ครั้งที่ ๘

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม” ครั้งที่ ๘ (ถนนคนเดิน คน ๓ แผ่นดิน) ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (ตลาดบ้านแหลม) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น