ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอน กิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๑๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอน
กิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๑๖ พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ณ ค่ายลูกเสือวัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 14 20 25 26

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น