นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โดยมีพลตรี ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ เป็นประธานการประชุม และตรวจพื้นที่
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 20

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น