ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด “เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าองค์การภาครัฐแบบดิจิทัล”

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าองค์การภาครัฐแบบดิจิทัล

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น