ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการกู้อิสรภาพ

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี
แห่งการกู้อิสรภาพ โดยการจัดการแสดงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการแสดงดังกล่าว
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ กองพันทหารราบ
ที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) จังหวัดจันทบุรี โดยนักแสดงรับเชิญจาก
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ นาฏศิลปินอาวุโส กรมศิลปากร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น