ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง ในเขตตัวเมืองจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมวางแนวกำแพงน้ำพลาสติกหรือแบริเออร์
ปิดจุดเสี่ยง ๓ จุดหลักในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุตามทางแยกและจุดกลับรถ
ที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณทางแยกข้างสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถนนสายพระยาตรัง
บริเวณจุดกลับรถตะเคียนคู่ ถนนรักศักดิ์ชมูล และบริเวณจุดกลับรถหน้าตลาดวรรณการ ทางเข้าวัดพลับพลา

1 2 3 4 5 7 12 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น