ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บนพระเมรุมาศจําลอง และจุดธูปเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระเมรุมาศจำลอง พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร นำไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น