เป็นประธานเปิดงาน Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงต้นคริสต์มาสใหญ่หน้าโบสถ์ การแสดงแสงสี Mapping Projection บนอาคารโบสถ์ การประดับไฟรอบบริเวณอาสนวิหารฯ การจัดกิจกรรม Love & Sharing การแบ่งปันความสุขด้วยการให้ของขวัญของคนในชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทศกาลคริสต์มาสและเป็นวัฒนธรรมของชุมชนคาทอลิกริมแม่น้ำจันทบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม๒๕๖๐ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โอกาสนี้ นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองจันทบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และประชาชน ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 19

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น