ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “ชุมชนคุณธรรมวัดตะปอนใหญ่” ณ ตลาดโบราณ ๒๗๐ ปี ของดีบ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “ชุมชนคุณธรรมวัดตะปอนใหญ่” ณ ตลาดโบราณ ๒๗๐ ปี ของดีบ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอขลุง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และประชาชน ร่วมพิธีเปิด

1 2 3 4 5 6 7 9 11 15

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น