ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเขาสู่เขา สอยดาว กัมพูชา” ซึ่งจัดโดยอำเภอสอยดาว ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดและการท่องเที่ยวเชื่องโยงความสัมพันธ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชายแดนไทย – กัมพูชา

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเขาสู่เขา สอยดาว กัมพูชา” ซึ่งจัดโดยอำเภอสอยดาว ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดและการท่องเที่ยวเชื่องโยงความสัมพันธ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชายแดนไทย – กัมพูชา โดยการปั่นจักรยาน เส้นทางวัดเขาแจงเบง จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม โรงเรียนโอลั้ว เขาพนมปรึก วัดเพชรจินดา และกลับเข้ามายังจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย

1 2 3 4 5 6 7 9 10 14 15

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น