ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ประจำปี ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับส่วนราชการ ประชาชน และคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ประจำปี ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับส่วนราชการ ประชาชน และคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ที่มาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น