ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ กองร้อยรักษา ความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๔๕ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ กองร้อยรักษา
ความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี รวมกว่า ๔๐ นาย เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านเพลินจิตบาร์
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการมั่วสุมและปล่อยให้ผู้มีอายุ
ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ เจ้าหน้าที่จึงเข้าปฏิบัติการปิดทางเข้า-ออก และสั่งให้หยุดการแสดง
ปิดเสียงเพลง พร้อมทั้งเปิดไฟส่องสว่าง ทำการตรวจสอบพบว่าร้านเพลินจิตบาร์ มีการปล่อยให้ผู้มีอายุ
ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ จำนวน ๒๔ คน และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หลังจากนี้จะเสนอสั่งปิดร้านเพลินจิตบาร์ เป็นเวลา ๕ ปี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขาติ ฉบับที่ ๒๒ /๒๕๕๘

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น