ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาส เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น