ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของ รางวัล สำหรับใช้ในการออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี และนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย และกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ซึ่งงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑ บริเวณรอบสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีและสวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จะจัดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น