ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

1

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น