ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาวและงานกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาวและงานกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น