ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑ บริเวณรอบสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีและสวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑ บริเวณรอบสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีและสวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น