นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ เขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเจตนารมณ์ของพระเถรานุเถระในอดีต ที่ต้องการให้การจัดกิจกรรมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น