ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔” โดยจัดระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔” โดยจัดระหว่าง
วันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น