ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์และกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์และกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี และในภาค่ำ
เวลา ๑๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น