ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 26 28 29

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น