ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐-๒๕๖๑ สมัยที่ ๑๗ ประจำเดือนธันวาคม พร้อมพบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูน ๒ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐-๒๕๖๑ สมัยที่ ๑๗ ประจำเดือนธันวาคม พร้อมพบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูน ๒ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น