ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ และปฏิญาณตน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ รณรงค์รักษาความสะอาดตลอดแนวคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และในพื้นที่สาธารณะของชุมชน หมู่บ้าน

1 2 3 4 6 7 8 9 10 13

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น