ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐวัฒนธรรม “ร้อยรสพจนา รวมพลขนมโบราณ สืบสานตำนานพุทราร้อยปี ที่แหลมสิงห์” ณ สภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์ ชายหาดแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐวัฒนธรรม “ร้อยรสพจนา รวมพลขนมโบราณ สืบสานตำนานพุทราร้อยปี
ที่แหลมสิงห์” ณ สภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์ ชายหาดแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตและจำหน่าย
อาหารคาวหวานพื้นบ้าน การแสดงดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้าน ให้ผู้มาร่วมงานได้รับชม โอกาสนี้
นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

1 2 3 5 6 7 8 9 14 15 16 17

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น