ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ” พร้อมด้วย เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏสนธินิรมลจันทบุรี ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ” พร้อมด้วย เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏสนธินิรมลจันทบุรี ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี และนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานลั่นระฆังเปิดไฟและประดับดาวที่ต้นคริสต์มาส ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี และอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดจันทบุรี ในการจัดงาน “Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ” ในวันที่ ๒๓ –๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยภายในงานจะมีการแสดง
แสง สี 3 D Mapping projection พร้อมพลุเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส กิจกรรมบ้านแบ่งปัน
Love & Sharing และการจำหน่ายสินค้าชุมชน

1 2 3 4 5 6 7 10 13 14 15 21 23 24 25

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น