ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ การปฏิบัติงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลในงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านแรงงาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ให้กับคณะสื่อมวลชนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ การปฏิบัติงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลในงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านแรงงาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ให้กับคณะสื่อมวลชนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

1. 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น