ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๑๐ อำเภอ ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น