ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี และประสบการณ์การปฏิบัติราชการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ ๓๗ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น