ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดการค้าชายแดน (ตลาดบ้านแหลม) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น