ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐานของสถานวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐานของสถานวิชาชีพ โดยมีพลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น