ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำหรับ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะลูกเสือไทยและบรรดาลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน
1 2 3 4 13 9 7 18
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น