ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

1 5 4 3 2

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น