ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐ และมอบโล่รางวัลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

22 1 2 3 4 6 8 9 16 19 20 21

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น