ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น