ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธิพร มาศเกษม พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธิพร มาศเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น