ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลำไย และโรงคัดบรรจุลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลำไย และโรงคัดบรรจุลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

1 3 4 5 6 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น