ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ฐานการเรียนรู้แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอท่าใหม่ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ฐานการเรียนรู้แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น