สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเฝ้ารับเสด็จ

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น