นายวิทูรัช ศรีนาม พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 15 17

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น