ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้มอบแนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯแล้ว ปัจจุบันจึงมีสถานภาพเป็น จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดและอำเภอจะได้จัดเก็บข้อมูลบุคคลและดำรงการติดต่อสื่อสารกับจิตอาสาฯ และจัดกิจกรรมให้จิตอาสาฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นกรอบแนวทาง

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น