ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดจันทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาตลาดใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย รวมทั้งยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง ๑๐ อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น