ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างกระทรวงมหาดไทยฯ

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น