ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุม

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น