ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๙๘ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น