ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำประชาชน นักเรียน จิตอาสา ร่วมเก็บขยะรอบหมู่บ้านบางชัน และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำประชาชน นักเรียน จิตอาสา ร่วมเก็บขยะรอบหมู่บ้านบางชัน และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น