ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น