ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์พร้อมด้วยถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นประดิษฐานบนรถ แล้วเคลื่อนขบวนอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปยังท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่ออัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นเรือ ต ๙๘ กองทัพเรือ ไปลอย ณ ทะเลอำเภอแหลมสิงห์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการกล่าวถวายอาลัย พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นได้เชิญกระทง ๗ สี สักการะพระแม่คงคา อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยลงทะเล เรือเวียนซ้าย ๓ รอบ ข้าราชการร่วมโปรยดอกไม้ เป็นอันเสร็จพิธี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น