ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเสด็จฯลงมาจากพระเมรุมาศแล้ว ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญโคมตะเกียงไปวางบนโต๊ะในพระเมรุมาศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธี เดินขึ้นไปบนพระเมรุมาศจำลอง ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และไฟหลวงพระราชทาน ประธานหยิบช่อดอกไม้จันทน์จากพานไปต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียงแล้ววางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ถวายความเคารพ จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ตามลำดับ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น